„Слънчо”

Учители:

Румянка  Христова – старши учител

Пенка Луловска – старши учител

Грета Петкова – пом. възпитател

« 1 of 3 »