Контакт

Пишете ни:

За връзка:

Адрес:
Гр. Ловеч 5500
Ул. „Райна Княгиня“ № 2

Работно време:
6,30 ч. – 18,30 ч.

Телефони:
068/604453 – сл. тел.
0889144223 – директор
E- mail:
dg1iuni@gmail.com

Карта: