История

Детството – това е най – важният период от човешкия живот. Той не е подготовка за бъдещия ни живот, а истински, ярък, самобитен, неповторим живот. От това как е минало детството, кой е водил детето за ръка в детската градина, какво е влязло в неговия разум и сърце от обкръжаващия го свят –  от това в решаваща степен зависи какъв човек ще стане сегашния малчуган.

„ Детето се възпитава само с любов!”

 

Детската градина отваря за пръв път врати през месец юни 1972 г.  и посреща – 120 деца, разпределени в 4 групи. Тогава тя се казва №3.

  • От месец май 1978г. се преименува в ЦДГ”Цачо Сяров”.
  • През месец май 1983г. се открива пета група – филиал „Велур” разположен в парка „Стратеш” и закрит месец септември 2004г.
  • С решение на ОНС – Ловеч от 1991 г. детската градина се преименува в ЦДГ”Първи юни” и работи с пет групи.
  • От 2007г. работи на шест с една изнесена група в с. Баховица и закрита месец юни 2012г.
  • Детската градина е обновена и разширена с новопостроено крило за две групи, открито месец септември 2012г.

Горда със своето минало, днес успешно и ползотворно върви напред със 157 деца, разпределени в шест групи и високо квалифицирани кадри от 12 учители и 12 обслужващ персонал. Всички те се стремят с умение да прилагат хуманните и демократични подходи във възпитанието и образованието, да стимулират интелектуалното развитие на всяко дете.

В основата е детето и подготовката му за бъдещия  живот.

Нашето мото:

Децата са цветята на нашата планета. Да пазим децата – те са част от нашия живот. Нека бъдем техни приятели и направим така, че в утрешния ден да има много цветя и много щастливи деца.