Екип на ДГ „1 – ви юни”

Петя Станчева – директор

Учители:

Лъчезара Аджарска – старши учител

Марияна Танкова –  учител

Румянка  Христова – старши учител

Пенка Луловска – старши учител

Поля Гъдева – учител

Йоана Добрева – старши учител

Емилия Христова – старши учител

Поля Василева – старши учител

Йоана Йочева – учител

Мариета Петрова – старши учител

Пенка Рогашка – старши учител

Ана Димитрова –  учител

Главен счетоводител

Пенка Йовкова

Касиер

Диана Колева

Домакин

Красимира Иванова

 

Помощник – възпитатели:

Радостина Нинова – помощник възпитател

Грета Петкова

Гергана Иванова

Мая Петкова

Цветелина Александрова

Биляна Симеонова

Кухня:

Йонка Николова – главен готвач

Марианка Ангелова – помощник готвач

Огняр

Юлиан Стоев

Медицинска сестра

Тотка Стамова