Документи

Документи :

Бюджет с тримесечно разпределение за 2021 г.

ДГ 1-ви юни-касов отчет-бюджет-м.03.2021

Касов отчет – Бюджет 31.12.2020г.

Касов отчет – Бюджет 30.09.2020г.

Касов отчет – Бюджет 30.06.2020г.

Касови отчети:

БЮДЖЕТ:
ПРАВИЛНИЦИ:

КАСОВИ ОТЧЕТИ:
ИНФОРМАЦИЯ:

 

 

 

Годишен план 2017-2018г..pdf [1]​​
Мерки за повишаване на качеството на
образовани… [2]​​
Организация учебен ден по групи 2017 –
2018.pdf [3]​​
План за финансиране ДГ 1-ви юни.pdf [4]​​
План-програма за превенция ранно
напускане.pdf [5]​​
Правилник за дейността ДГ1-ви юни.pdf
[6]​​
Програма за предоставяне на равни
възможности.pdf [7]​​
Стратегия ДГ 1-ви юни.pdf [8]​​
Форми на педагогическо взаимодействие
ДГ1-ви юн… [9]​